Regulamin/RODO Bajecznych Domków

Regulamin

 1. Goście przebywający w domkach apartamentowych Bajeczne Domki proszeni są o przestrzeganie zasad bezpiecznego i kulturalnego wypoczynku. 
 2. Wszelkie uwagi, usterki prosimy zgłaszać na bieżąco osobiście lub w razie nieobecności właścicieli na terenie domków apartamentowych pod numerami telefonu: 600-829-802 
 3.  W sezonie letnim domki wynajmowane są w cyklu tygodniowym od soboty do soboty (7,14,... dni) 
 4.  Doba hotelowa trwa od godziny 15.00 w dniu przyjazdu, do godziny 10.00 w dniu wyjazdu (w miarę możliwości domki udostępniamy o wcześniejszych godzinach, późniejszy przyjazd prosimy zgłaszać telefonicznie). Zakwaterowanie możliwe jest w godzinach 15.00 - 21.00 lub od godz. 8.00 dnia następnego. Wymeldowanie w godzinach 8.00-10.00. 
 5. Rezerwację należy potwierdzić wpłatą zadatku w wysokości 1/3 całego pobytu,  w terminie 2 dni. W przypadku braku w/w wpłaty rezerwacja zostanie anulowana. Pozostałą część opłaty za pobyt wraz z opłatą uzdrowiskową należy uiścić w dniu przyjazdu. Konieczność wystawienia faktury VAT prosimy również zgłaszać w dniu przyjazdu (dane do faktury oraz treść wymaganą przez zakład pracy prosimy dostarczać czytelnie wypisane) .
 6. Konieczność rezerwacji łóżeczka turystycznego, krzesełka, wanienki itp. prosimy zgłaszać w dniu rezerwacji mailowo. 
 7. W dniu przyjazdu pobierana jest kaucja w wysokości 300 zł. jako zabezpieczenie na wypadek ewentualnych szkód. Rozliczenie i zwrot kaucji następuje w dniu wyjazdu po wspólnej kontroli domku. W przypadku ewentualnych szkód oraz braku porozumienia między stronami, wypłata kaucji zostaje wstrzymana do czasu wyceny szkód przez rzeczoznawcę, którego wskaże i opłaci najemca. 
 8.  W miesiącach  (kwiecień, maj, czerwiec oraz wrzesień ) doliczamy pełne zużycie energii elektrycznej 1,50 zł /kWh.   W miesiącach lipiec i sierpień opłatę za prąd pobieramy po przekroczeniu limitu 30 kWh ( przy pobycie tygodniowym)
 9. W przypadku przekroczenia deklarowanej liczby osób (bez zgody i wiedzy właściciela) właściciel zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zerwania umowy z wszystkimi konsekwencjami bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty. 
 10. Rezygnacja z części pobytu, późniejszy przyjazd oraz wcześniejsze opuszczenie domków, nie z winy Właścicieli domków apartamentowych, NIE uprawnia do zwrotu wpłaconych należności za pobyt. W przypadku całkowitej rezygnacji z pobytu, kwota wpłaconego zadatku nie podlega zwrotowi.
 11. Obiekt przeznaczony jest wyłącznie dla rodzin z dziećmi, dlatego też nie przyjmujemy grup młodzieży. 
 12.  Ze względu na kameralnośc ośrodka nie przyjmujemy gości z zewnątrz.
 13.  Na terenie domków letniskowych obowiązuje cisza nocna w godzinach 22.00 – 7.00 
 14.  W przypadku zakłócania porządku i nie przestrzeganie regulaminu na terenie domków apartamentowych, właściciele mają prawo zażądać bezzwłocznego opuszczenia obiektu, bez zwrotu wniesionych opłat za pobyt. 
 15.  Do Państwa dyspozycji, na terenie ośrodka znajdują się plac zabaw dla dzieci oraz bajeczny namiot zabaw (namiot czynny od               21 czerwca). Jednak przebywanie w tych miejscach może odbywać się wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów. Rodzice i opiekuni ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pociech.  Za szkody powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania z obiektów, ich urządzeń i sprzętu odpowiadają korzystający a w przypadku osób niepełnoletnich ich opiekunowie i rodzice.                           Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci do lat 12.
 16. Do Państwa dyspozycji, na terenie ośrodka oddajemy również basen oraz brodzik dla dzieci. Jednak przebywanie dzieci w basenach może odbywać się tylko i wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów. Rodzice i opiekuni ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pociech. Baseny są czynne od 22 czerwca do 31 sierpnia w godzinach  10 do 19.
 17.  Z uwagi na bezpieczeństwo dzieci niestety nie przyjmujemy zwierząt.
 18. Goście przebywający w ośrodku zobowiązani są do poszanowania domków oraz ich wyposażenia. O powstałych szkodach należy od razu zawiadomić właścicieli. Za powstałą z winy gości szkodę lub braki w wyposażeniu domku, pełną odpowiedzialność materialną ponoszą goście. 
 19.  W domkach obowiązuje CAŁKOWITY ZAKAZ PALENIA PAPIEROSÓW, prosimy korzystać z popielniczek znajdujących się na tarasach. 
 20.  W domkach obowiązuje CAŁKOWITY ZAKAZ SMAŻENIA RYB ORAZ UŻYWANIA GRILLA NA TARASIE. Obiekt posiada wyznaczone miejsce do grillowania. 
 21.  Nieprzestrzeganie zakazu palenia tytoniu oraz smażenia ryb wiąże się z obciążeniem Wynajmującego kosztem ozonowania domku – dopłata 500 zł. 
 22. Zabrania się wykonywania na własną rękę jakichkolwiek napraw powstałych usterek. Wszystkie usterki należy niezwłocznie zgłaszać właścicielom. 
 23.  Właściciel nie odpowiada za niedogodności wynikające z przyczyn niezależnych takich jak brak prądu, wody, internetu, telewizji lub pogody.
 24. Właściciele domków apartamentowych nie ponoszą odpowiedzialności materialnej za rzeczy należące do gości, pozostawione w domkach i na terenie obiektu podczas ich nieobecności. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku 
 25.  Dla każdego domku przewidziane jest jedno miejsce parkingowe. Właściciele nie ponoszą odpowiedzialności prawnej i materialnej za szkody i kradzież samochodów pozostawianych na parkingu należącym do domków apartamentowych „Bajeczne Domki” (parking ogrodzony, niestrzeżony, monitorowany). 
 26.  Odbiór i zdanie domków odbywa się zawsze w towarzystwie jednego z właścicieli. 
 27.  W dniu wyjazdu prosimy o pozostawienie domku w należytym porządku( prosimy o nie pozostawianie jedzenia w lodówce, śmieci w koszu i brudnych naczyń). W przeciwnym razie będzie naliczana dodatkowa opłata w wysokości 50 zł 
 28.  Za zgubienie kluczy pobierana jest opłata w wysokości – 50 zł.
 29. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o usługach turystycznych. 
 30. Obiekt monitorowany całodobowo.
 31.  WPŁATA ZADATKU OZNACZA ZAPOZNANIE SIĘ I AKCEPTACJĘ REGULAMINU.

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

Klauzula informacyjna 
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), uprzejmie informujemy:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych są Domki Letniskowe Bajeczne Domki, ul. Wczasowa 25, 76-156 Dąbki 
 2.  Podstawę przetwarzania danych stanowi art, 6 ust. l pkt a RODO. 
 3.  W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi, proszę kontaktować się pod adresem e-mail: bajecznedomki@o2.pl lub przesłać korespondencję na wskazany wyżej adres siedzimy Administratora. 
 4.  Państwa dane osobowe przetwarzane są: – w celu realizacji usług noclegowych świadczonych na Państwa rzecz w ośrodku Domki Letniskowe Bajeczne Domki, ul. Wczasowa 25, 76-156 Dąbki oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń związanych ze świadczeniem tych usług,
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania zadań administratora oraz realizacji obowiązku archiwizacyjnego, które wynikają z przepisów prawa w tym przepisów o rachunkowości. W przypadku roszczeń Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu ich przedawnienia, wynikającego z Kodeksu cywilnego. Po upływie ww. terminów Pani/ Pana dane będą usuwane lub poddawane anonimizacji.
 6. Państwa dane nie będą przekazywane osobom trzecim oraz Administrator dochowa należytej staranności w celu zabezpieczenia tych danych.
 7. Posiadają Państwo:
 • prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również do przenoszenia danych.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na Przetwarzanie danych – do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że dane osobowe przetwarzane są w sposób niezgodny z obowiązującymi Przepisami
       8. Obiekt monitorowany.
Szukaj